Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/09/2019 19:15, số lượt xem: 46

Tặng anh thêm lần nữa
Cho rõ hình bóng em
Đêm nào anh cũng ngóng
Gửi trong mơ lời thương

Tặng anh thêm chút nữa
Một bóng hiền xa xăm
Bên trời đầy bóng đó
Hình bóng nào của em

Tặng anh trong đêm nữa
Để gọn giấc mơ đêm
Để khỏi anh đêm ngóng
Hiện bóng em trong đêm

Tặng anh thêm tẹo nữa
Để anh ghi bóng em
Trong lòng từng đêm đó
Sợ xa sợ sẽ quên

09.00 đêm 22.02.2017
sợ xa sợ quên nhau một ngày