Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 24/07/2019 19:58, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Bounthanh sirimoungkhoune vào 24/07/2019 20:00, số lượt xem: 50

Xin hỏi em lần nữa
Đêm nào anh cũng mơ
Trong lòng anh nóng lửa
Yêu nhớ gây tứ bề

Xin thương em chút nữa
Cho lòng đầy bóng em
Để đêm nào cũng có
Giấc mơ được lặng im

Xin ngắm em lần nữa
Dù đôi mình cách xa
Ngắm cho gần lòng nhớ
Để trong mơ rõ em

Xin cho anh tẹo nữa
Để khỏi vẽ từng đêm
Để khỏi thầm thương ngóng
Đêm ngày có em bên

08.30 đêm 24.01.2017
lòng tha thiết muốn gần bên nhau