Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/07/2017 21:17, số lượt xem: 118

Một lời sao tặng sao trao
Một lời muốn gửi nơi nào lúc xa
Một lời in mãi đêm khuya
Một lời nhớ mãi bao giờ gặp nhau

Một lời thương tiếc đã lâu
Một lời anh đã ghi sâu trong lòng
Một lời anh đợi anh mong
Một lời anh nhớ anh trông em về

Một lời muốn tặng đêm khuya
Một lời ghi xuống sao vừa lòng đêm
Một lời anh muốn tặng tặng em
Một lời anh vẫn cầu xin xin hoài

Một lời muốn tặng bên tai
Một lời để lại ngóng hoài gặp nhau
Một lời tìm kiếm em đâu
Một lời chẳng biết ngày nào trao em

10:45 đêm 13-04-2012
một lời vân vướng trong lòng để chờ trao ai