Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/11/2017 13:30, số lượt xem: 104

Trông đợi bóng ai qua
Xa nhau đã mấy mùa
Anh vẫn ngồi trông đợi
Đêm vơi mấy mùa qua

Em nơi nào sao hay
Anh vẫn ngóng từng ngày
Em nơi nào sao biết
Lòng anh quá tiếc thay

Cách xa bóng nhau ấy
Hỏi lòng anh sao hay
Đã bao lâu anh đợi
Bao giờ gặp nhau đây

Lòng anh mãi trông đợi
Đêm ngày phảng phất trôi
Dù anh vẫn trông đợi
Đêm buồn biết hỏi ai

09:10 đêm 26.03.2013
đêm nay thơ thẩn buồn biết hỏi ai