15.00
Đăng ngày 15/06/2017 21:37, số lượt xem: 110

Giờ còn lại canh cuối tới sáng mai
Đã qua đêm thơ thẩn ngó bầu trời
Mùi sương đông óng ánh bầu trời vắng
Chẳng tiếng ai thì thầm gọi bên tai

Giờ còn lại một canh tới sáng mai
Bối rối trên bờ môi thầm tên người
Cạn ly trà khuya nhạt sương giăng phủ
Như nhắc nhủ cuối đêm sắp sáng rồi

Giờ còn ngồi ghi thơ lạnh lùng trôi
Nhớ tới ai trong lòng bóng một người
Đã trôi dài mấy năm trong cánh mộng
Dòng thơ này ghi xuống qua đêm rồi

Giờ còn ngồi cho gọn cõi đêm dài
Cố cho xong tặng lòng đêm nhớ ai
Gọn đêm nay trong thơ lời thương đó
Xếp lầu thơ đêm nhớ một bóng người

03:45 đêm 29.05.2014
đã quá nửa đêm, thơ thẩn sầu nhớ
bóng ai đêm nay một mình ngồi đề thơ