Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/10/2019 17:59, số lượt xem: 96

Lất phất lất phất hạt sương rơi
Óng ánh óng ánh đổ hiên ngoài
Mờ mờ bóng bóng sương rơi đổ
Lòng lòng nhớ nhớ một bóng người
Thầm thầm thương thương bóng đó ai
Nhớ nhớ ghi ghi từng đêm ngồi
Yêu yêu cưng cưng trong lòng đó
Sao sao quên quên được em ơi

09.00 đêm 01.03.2017
đêm nào cũng thấy bóng em trong lòng