Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/11/2016 18:43, số lượt xem: 147

Thời gian mấy năm trôi
thơ thẩn đứng lại ngồi
bơ vơ một mình ấy
chẳng một ngày nào vui

Vắng lặng với tiếng cười
đêm ngày từng giờ trôi
lạnh lòng từng cơn đổ
như nhớ một bóng người

Ngó bên đường đêm vơi
lặng lặng chẳng một người
hoang vu từng đêm đến
một mình sống nội trôi

Đêm xuống chẳng thấy vui
một mình bóng lâu rồi
chẳng ai thăm viếng ấy
từng đêm lạnh lùng trôi

09:00 đêm 06.02.2015
một mình một thân sinh sống với nội
tâm sao lòng được vui