Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/10/2018 21:37, số lượt xem: 103

Mùa đến chậm chậm trôi
Khi đến chẳng mang người
Xinh xinh bóng bên đó
Lòng anh nhớ chẳng nguôi

Mùa đến anh chẳng vui
Đông đến phủ tuyết rơi
Hỏi lòng anh đêm đến
Sao hãm cơn nhớ người

Xuân đến cánh hoa vui
Nhảy nhót khoe mắt người
Anh thơ thẩn đứng ngó
Chợt thầm gọi tên người

Thu đến lá rụng rơi
Thêm một cảnh sầu đời
Tiếng gió chen khe cửa
Một mình sống nội trôi

11.00 đêm 01.11.2016
buồn vơi một mình sống