14.00
Đăng ngày 26/05/2017 21:58, số lượt xem: 167

Bước đời này lận đận hỏi sao vui
Đã mấy năm đường đời sống nội trôi
Vẫn còn xa duyên tình nơi phương đó
Vẫn ngồi chờ ngồi ngóng từng đêm vơi

Bước đời này từng mùa thoáng chẳng vui
Vẫn thương xa thương nhớ một bóng người
Vẫn cầu mùa cầu năm cầu ngày tháng
Vẫn lang thang hồn trôi tận cuối trời

Bước đường đời trời tặng chẳng có vui
Vẫn ngồi ngóng đường xa đêm thanh trời
Vẫn nhớ ai trong lòng dài đêm vắng
Vẫn ngồi mong ngồi ngóng có em thôi

Bước đường đời ai vẽ cho sầu vơi
Từng đêm sang duyên xa yêu một người
Ngồi xuống đếm bao mùa ngày tháng đó
Một kiếp người kiếp tặng bóng Thơ thôi

08:00 đêm 15.06.2016
ai vẽ tiếng sầu tiếng nhớ trong đêm mờ