15.00
Đăng ngày 26/03/2017 10:46, số lượt xem: 143

Một chặng đời đã trôi theo bão mưa
trạm thời gian mấy năm vẫn chẳng vừa
vẫn còn theo theo nhau từng cơn đổ
ngập đường đi ngập mãi ngập phủ lề

Một chặng đời thơ thẩn một mình khuya
mấy năm qua canh vắng lạnh bờ mi
thở than sầu với trời buồn với đất
mà vẫn đổ chẳng ngớt cơn mưa về

Một chặng đời ngập tràn cơn bão mưa
đã mấy năm ẩm ướt vẫn chẳng vừa
vẫn còn trôi ngập tràn bờ bến đổ
biết bao giờ mới tan mây phủ mù

Một chặng đời quá sầu quá hoang vu
một mình em phương xa chia sẻ về
lạnh lùng đêm bao lời an ủi ấy
lòng anh thấy nhớ em từng đêm khuya

09:30 đêm 19.04.2015
trong đêm khuya khi choàng giấc lại nhớ em