Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2017 23:45, số lượt xem: 143

Giao thừa tới năm nay
Thơ thẩn một mình say
Năm canh dài đâu đó
Ghi xuống dòng thơ này

Giao thừa này chúc ai
Lang thang đứng lại ngồi
Bơ vơ một mình đón
Cho gọn giao thừa này

Giáp Ngọ mai tới rồi
Phố chợ ngập tiếng vui
Tết đưa lời chào đến
Khắp ngả vui chúc cười

Đêm nay vẫn còn vơi
Mấy giao thừa qua rồi
Duyên thơ gửi đâu đó
Sao biết tới tay người

10:30 đêm 13.02.2014
ý thơ ghi xuống đêm giao thừa chợt nhớ ai
ghi xong 13.02.2014