Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2017 22:32, số lượt xem: 98

Giờ này chập choạng đã tới rồi
Giờ này hạt sương rong ruổi vui
Giờ này gió lạnh phe phẩy đến
Giờ này thầm tiếng gọi tên ai

Giờ này hạt sương thấm lòng vui
Giờ này lòng người lạnh lẽo ơi
Giờ này thơ thẫn buồn một bóng
Giờ này ngồi ngắm hạt sương rơi

Giờ này mùa đông đã tới rồi
Giờ này thu đã tạm biệt trôi
Giờ này bóng người trôi đâu đó
Giờ này đường ngõ phủ sương rơi

Giờ này lòng nhớ một bóng người
Giờ này ngồi vẽ chẳng giống ai
Giờ này hồn trôi theo sương gió
Giờ này buồn bã lòng nhớ ơi

07:50 đêm 04.06.2012
giờ này là giờ anh nhớ tới em