Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/09/2016 18:19, số lượt xem: 185

Hạt sương đùa trên lá
gom từng giọt rỏ rơi
óng ánh bầu trời ấy
lòng anh thấy buồn vơi

Từng hạt đổ trắng sương
rơi đổ dài qua đêm
ngồi đếm từng hạt ấy
lòng thấy lạnh như sương

Không hiểu trong lòng anh
sao ngồi mãi qua đêm
giọt dài giọt mỏng đó
nhắc nhủ lòng thêm buồn

Gợn giọt buồn theo sương
giọt buồn cũng qua đêm
theo từng giọt rơi ấy
giọt buồn ai hiểu anh

09:00 đêm 26.12.2014