Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/10/2017 14:15, số lượt xem: 121

Khúc thơ đêm nay in bóng ai
Lầu thơ đêm nay ngắn hay dài
Xin nỗi yêu thương từng dòng đó
Cầu cho trôi xa tới tay người

Khúc thơ đêm nay thấy buồn vơi
Mang mang lòng nhớ một bóng người
Hạt tình ngồi ghi từng đêm vắng
Thời gian thầm mong như sẻ hai

Khúc thơ đêm nay thơ thẩn trôi
Vương vấn mùi thương mùi nhớ người
Đêm buông trời đen ngập phủ đó
Ghi xuống dòng thơ sao tới người

Khúc thơ đêm nay ghi tới em
Ghi xuống cho gọn mùi thương đêm
Nén hương lòng đêm kỷ niệm đó
Hạt tình hạt nhớ dài đêm in

10:20 đêm 27.02.2013
ngồi ghi thơ, ngó từng dòng thơ thấy dài,
vui vui và sầu sầu