15.00
Đăng ngày 26/08/2016 15:13, số lượt xem: 154

Hôm nay ngồi viết bài thơ thương
ngó đêm sương mang phủ trắng đường
lạnh lạnh gió chen khe cửa ấy
hiên ngoài vắng lặng phủ đầy sương

Biết bao thời gian nhớ tới em
mấy mùa mấy năm ngõ nghẻo tìm
hay mờ theo sương theo mùa ấy
in mãi trong cơn nhớ dài đêm

Đông đã giữa mùa vẫn nhớ em
đổ ngập sương đông trắng trắng đêm
chẳng có đêm nào sương vẽ bóng
đã giữa mùa đông lạnh lùng đêm

Sương đã giữa mùa chẳng vẽ em
óng ánh bầu trời thấy thầm thương
lén lén trong tim lời thầm gọi
nhẹ nhẹ trong lòng hoà theo sương

11:00 đêm 24.07.2014
thầm nhớ thương em đêm nay