15.00
Đăng ngày 23/07/2017 21:28, số lượt xem: 102

Đêm nay ngồi ngắm bóng người
Ai để cho ngắm cho vui đêm này
Chân trời góc biển bóng ai
Gửi mây gửi gió đâu nơi tới nàng
Gửi cho lòng nhớ lặng im
Gió thu phe phẩy đêm khuya thẫn thờ
Bóng người in nét trong mơ
In vết in bóng đêm khuya lạnh lòng
Điểm trang kiều nữ ngó sang
Bóng ai chợt thấy ngỡ ngàng gọi tên
Từng giờ từng phút đêm in
Thầm tên thầm gọi cầu xin canh dài
Tặng anh hình bóng em ơi
Anh tặng nét chữ để đời nhớ em

08:10 đêm 21.05.2012
đêm nay vơi vơi sầu ngồi ghi bài thơ tới người