Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/06/2018 21:45, số lượt xem: 102

Tiếng anh gửi từng đêm
Sao biết nó tới em
Chỉ mong mây gió ấy
Đem cho tới trời phương
Tiếng lòng anh nhớ em
Ngó vầng trăng thêm buồn
Khi đôi mình xa bến
Thầm nhớ thầm thương đêm
Tiếng lá lòng anh than
Bao giờ mới có nàng
Cơm canh nóng chung bữa
Khỏi thở than đêm sang
Tiếng lá lòng gọi nhau
Chân trời góc biển sầu
Rồi từng đêm ngồi ngóng
Cầu lòng mãi có nhau