Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/04/2019 21:05, số lượt xem: 69

Rồi đêm nay ngồi xuống
Buồn buồn nhớ tới em
Nửa đêm thầm buông tiếng
Thở dài nhớ hay quên

Rồi đêm nay ngồi ngó
Cuối khung trời miền xa
Thơ thẩn bóng ai đó
Lòng thêm thấy mặn mà

Rồi đêm nay lòng thấy
In in vết bóng ai
Dài qua đêm vẫn đó
Lòng như thấy thương người

Rồi đêm nay ngồi ngắm
Tấm hình bóng đó ai
Ngồi ngắm cả đêm đó
Rồi thèm qua đêm dài

11.00 giờ đêm 11.12.2016
bơ vơ ngồi ngó cuối trời xa nhớ người