Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2018 21:22, số lượt xem: 85

Đường chiều về hôm nay
Ánh sương đã phủ đầy
Ngó bên đường hoang vắng
Thu đến thăm hỏi thay

Đường về chiều hôm nay
Như lòng thầm nhớ ai
Bên đường nơi ngoài ngõ
Chẳng vết bóng nào rơi

Đường về chiều hôm nay
Từng bước thơ thẩn say
Tìm kiếm bóng ai đó
Lòng nhớ say ngất ngây

Đường về chiều hôm nay
Mịt mù sương thu gầy
Đưa mùi hoang lạnh đó
Lòng anh nhớ từng giây

11.00 đêm 03.08.2016
bên đường chiều nay như vắng bóng ai