15.00
Đăng ngày 15/08/2017 20:21, số lượt xem: 88

Câu thơ in vết bóng ai
Nhớ ai chẳng thấy đêm ngày đợi trông
Lượn làng sương gió đêm đông
Chân trời góc biển xuôi vòng đâu nơi
Câu thơ in nét bóng người
Trở mình đông lạnh buồn vơi canh dài
Trời trao số phận chẳng vui
Lạnh lùng tâm cảnh sương rơi phủ mờ
Nổi buồn in nét trong thơ
Trải bao cơn lạnh thẫn thờ nhớ nhung
Ánh trăng mờ ảo sương đông
Yêu thương vẫn gọn trong lòng chờ mong
Câu thơ in vết thời gian
Đông này lòng thấy nồng nàn nhớ em

09:45 đêm 08.07.2012
lòng thấy nồng nàn nhớ em