Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/12/2017 21:27, số lượt xem: 174

Đêm nay sao nhớ một người
Thấp thoáng trong lòng một bóng em thôi
Mùa đông thăm viếng lạnh ơi
Chân trời góc biển đâu nơi cho tìm
Trong lòng bão tố chẳng im
Hiên ngoài lặng lẽ cây lim dim buồn
Ngẩng lên trời phủ sương buông
Ngồi phơi sương đổ chợt thương nhớ người
Bao mùa trôi trải buồn vơi
Thương thầm nhớ trộm đêm vơi thêm sầu
Sao tìm sao kiếm nơi đâu
Đông này quá lạnh bầu trời phủ sương
Sao trao sao tặng lời thương
Gặp nhau không nhớ sầu vương nát lòng

08:20 đêm 04.07.2013
chợt nghĩ tới bóng ai, gặp nhau không nhớ