Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/08/2017 21:12, số lượt xem: 122

Thì thầm từng trạm trên môi 
Đông này thấy lạnh lùng trôi từng ngày
Sương rơi phủ trắng đêm say
Chân trời góc biển đâu đây bóng người 
Nhớ ai chẳng thấy đêm vơi
Thương ai chẳng thấy bóng người như xưa
Thì thầm từng trạm đêm khuya
Hồn trôi thơ thẩn đường về vắng em

10:30 đêm 18.06.2012
lén lén gọi thầm tên em