Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/10/2017 14:32, số lượt xem: 137

Hạt mưa dài giọt đêm buông
Bao mùa duyên nợ gió sương lạnh lùng
Thời gian như thấy xa gần
Mưa bay gió thổi ngoài sân thêm buồn
Ánh đèn mờ ảo bên đường
Hạt mưa in cả sầu thương bóng người
Thì thầm từng trạm trên môi
Thơ đề in nét bóng người xa xăm

09:50 đêm 20.04.2013
dòng thơ vẫn nét bóng ai đã trôi xa