Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/08/2017 20:38, số lượt xem: 95

Ghi thơ trên giấy nhiều khi
Dòng thơ in vết đêm khuya lạnh lùng
Ghi thơ lòng biết đâu dừng
Ghi dòng mực lạnh ngập ngừng đâu nơi

Ghi thơ trên giấy tặng ai
Dòng thơ in nét đâu nơi bến bờ
Ghi gom để lại cơn mơ
Ghi theo cơn gió lộn mùa ai hay

Ghi thơ trên giấy chẳng say
Dòng thơ in nét đâu đây bóng người
Ghi thơ lòng thấy buồn vơi
Ghi thơ như nhớ bóng ai đông này

Ghi thơ trên giấy nói sao
Dòng thơ in vết thương chào tiếc nhau
Ghi thơ lòng thấy xôn xao
Ghi thơ đêm vắng biết bao nhớ nàng

09:30 đêm 15.07.2012
ghi thơ đêm vắng biết bao nhớ nàng