Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2017 23:00, số lượt xem: 110

Dù cho cách trở thời gian
Dù cho phảng phất bên đường ai hay
Dù cho trộm nhớ đêm ngày
Dù cho gặp gỡ sao hay tên người
Dù cho xa cách đâu nơi
Dù cho đông đến sương rơi phủ mờ
Dù cho in nét trong mơ
Dù cho lòng thấy hững hờ thời gian
Dù cho đêm vắng lầm than
Dù cho cách trở giang san bên bờ
Dù cho lòng nhớ nhiều khi
Dù cho sương phủ đêm khuya đông này
Dù cho chẳng thấy bóng ai
Dù cho bóng đã phai màu thời gian
Dù cho không nhớ rõ nàng
Dù cho không gặp vẫn thương nhớ hoài

10:45 đêm 05.06.2012
dù sao mình cũng cầu ở bên nhau