Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/11/2017 20:36, số lượt xem: 127

Nhớ một bóng ai xa
In vết từng dòng thơ
Tựu cơn mưa cơn gió
Ngập trong cõi mong chờ

Nhớ một tên ai xa
Bao lời gọi đêm khuya
Chân trời góc biển đó
Cầu xin gió đưa đi

Nhớ những đêm đổ mưa
Giọt dài giọt mỏng thưa
Ngồi đếm hạt mưa đổ
Trong lòng ngập hoang vu

Nhớ những đêm ngồi ghi
Thơ thẩn từng dòng thơ
Hỏi ai hiểu lòng đó
Cuốn theo gió đêm mưa

08:10 đêm 04.05.2013
lòng quá nhớ em đêm nay