Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/03/2018 21:10, số lượt xem: 116

Ai treo vầng trăng tỏ đêm nay
Ai treo lơ lửng những áng mây
Ai treo ánh sao thơ thẩn đó
Ai treo vàng rõ đêm khuya này

Ai nghĩ tới anh xuân năm nay
Ai ngồi bên anh giao thừa này
Ai rót trà anh giao thừa đó
Ai gửi lòng nhớ mùa xuân này

Ai gủi lời chúc xuân năm nay
Ai ở bên cạnh dỗ cơn say
Ai tri kỷ anh giao thừa vắng
Ai ngồi thơ thẩn một mình say

Ai ghi đôi lời xuống dòng thơ
Ai ghi lời chúc mùa xuân về
Ai ghi để lại chờ ai đó
Ai quên đường ngõ chẳng quay về

09:30 đêm 18.12.2013
6 tuần xuân tới ngồi vơi buồn
với trăng ghi bài thơ này