Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/05/2018 19:58, số lượt xem: 129

Nhớ khi trời đổ mưa
Năm canh vẫn còn thừa
Thơ thẩn một mình vắng
Tiếng gọi thầm trôi xa
Nhớ tiếng lòng đêm khuya
Trôi dạt dào như mơ
Ngó khung trời góc đó
Thấy lòng mình đong đưa
Nhớ đến từng giấc mơ
Ai vẽ trong đêm thừa
Đôi lòng xa cách đó
Lòng đổ cơn mưa khuya
Nhớ những mùa xuân sang
Xuân này đã thiếu nàng
Nén hương lòng đêm khấn
Tình xuân gửi tới nàng