Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2017 22:49, số lượt xem: 125

Còn mãi bóng ai ghi trên giấy
Dài dòng thơ in hỏi ai hay
Xuân sang biết đâu mà tìm kiếm
Thì thào bao tiếng gọn đêm nay

Cạn ly trà khuya ngắm trăng gầy
Trăng đã xế rèm chào đêm nay
Một mình ngồi xếp lầu thơ đó
Ghi bao lòng nhớ mùa xuân này

Còn mãi tên ai thì thầm đây
Còn mãi cơn mưa rải rác đầy
Ghi nét mực lạnh từng dòng xuống
Lạnh lạnh lòng đêm hỏi ai hay

Còn mãi trong lòng vấn vương ai
Như trôi xa mãi bao mùa rồi
Còn bóng còn tên như vương nhớ
Xuân này đừng có bão mưa rơi

12:50 đêm 26.01.2014
còn mãi bóng ai trong lòng xuân
này thấy hồn lang thang