Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/05/2017 19:44, số lượt xem: 86

Ngó Cuội ngồi trên trăng mấy ngàn năm
Vẫn còn ngồi thơ thẩn một mình thân
Bơ vơ ngồi ngó xuống trần gian đó
Buồn hay vui ai hiểu Cuội một thân

Dài thời gian anh vẫn sống mình anh
Thơ thẩn ngồi qua đêm đã bao lần
Bơ vơ ngồi mình đêm đâu ai hiểu
Sáng chưa chiều mưa đổ ẩm ướt thân

Bóng ai ngồi bên này ngóng bên kia
Dài cơn lạnh bão mưa phủ đêm về
Ai vẫn ngồi một mình bên này ấy
Ai vẫn buồn vẫn sầu từng đêm khuya

Anh vẫn chờ vẫn trông bóng em xa
Anh vẫn thương vẫn ngóng từng đêm về
Anh vẫn ngồi thì thầm tên em đó
Và vẫn ghi dòng thơ đôi mình khuya

09:30 đêm 03.03.2016
ngồi nhớ tới chú Cuội làm bạn đêm