Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 12/04/2018 20:37, số lượt xem: 102

Một buổi chiều hôm ấy
Bến sông vắng chẳng ai
Anh thơ thẩn đứng ngó
Sầu thương nhớ tới người

Một buổi chiều hôm ấy
Một mình anh chẳng ai
Anh bơ vơ ngồi xuống
Như nhớ tới em hoài

Một buổi chiều hôm ấy
Anh ngó bờ bến kia
Nghĩ tới em bên đó
Thơ thẩn một mình say

Một buổi chiều hôm ấy
Anh nhớ tới ngày nay
Mặt sông im vắng lặng
Bên anh như có ai

08.25 đêm 24.07.2016
bên anh như có ai