Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2017 22:58, số lượt xem: 105

Tết đến chẳng thăm anh
Một thân đã bao năm
Giáp Ngọ chập choạng tới
Buồn vui vẫn mình anh

Tết đến anh chúc ai
Ghi xuống dòng thơ dài
Gửi theo mây gió đó
Đừng dạt dào đâu nơi

Tết đến vẫn chẳng vui
Bão mưa tan tác rồi
Mấy năm trong ác mộng
Trong lòng buồn chẳng vui

Tết đến vẫn vắng ai
Thơ thẩn một mình thôi
Giao thừa buông đêm vắng
Lang thang cảnh chia phôi

08:00 đêm 31.01.2014
tết đến lòng nhớ ai và vui với ai