Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/09/2017 20:05, số lượt xem: 137

Xuân này ngồi xuống biết chúc ai
Giông to bão lớn phủ cơn dài
Muôn vạn bâng khuâng đong đưa nhớ
Ghi trên dòng thơ tháng đêm ngày

Xuân này thơ thẩn một mình say
Bão mưa thời gian đổ xum vầy
Lang thang với ly trà đêm vắng
Đâu ai bên cạnh dỗ cơn say

11.00 đêm 05.01.2013
xuân có một mình biết ai chúc hay chúc ai