Mùa đông nấn ná mãi thôi...
Thế mùa hè trốn đâu rồi?
Bao nhiêu thú rừng, chim chóc,
Đều muốn tìm câu trả lời.

– Mùa hè à, –
Chim én nói,
Sẽ rất chóng đến đây thôi.
Đã đến lúc cần vội vã,
Và bay như chim trên trời!

– Bay sao? –
Chuột chũi bĩu môi. –
Hè sẽ bò vào hang đất!
Các cậu bảo,
Sắp đến rồi,
Tớ chẳng thể tin được mất!

Gấu béo uể oải vươn vai:
– Mùa hè ấy à, tớ biết
Đang cuộn tròn ngủ trong hang
Như con gấu lười biếng nhất...

Ngựa ta nôn nóng hí vang:
– Xe đâu, xe đâu? Để tớ!
Tớ đến tận nơi, và chở
Mùa hè về thật nhẹ nhàng!

– Mùa hè, –
Lũ thỏ thì thầm, –
Đang chờ ngoài ga xe lửa,
Là bởi vì riêng mùa hè
Sẽ đi tàu không cần vé!