Mặt trời rọi vã mồ hôi
Suối khe mụ mẫm ào trôi xói bờ
Vẻ căng như gái chăn bò
Trào sôi công việc giữa mùa xuân say

Mỏi mòn ánh tuyết xanh phai
Những cành cây ốm o gầy guộc kia
Bốc lên trong những chuồng bò
Khí hơi sinh lực đầy no chiếc cào

Những ngày này, những đêm sao
Tới giờ ngọ nước rỏ vào dưới hiên
Lớp băng mòn mái nhà trên
Suối con mất ngủ huyên thuyên những gì

Chuồng bò, chuồng ngựa mở ra
Chim câu mổ thóc, dần dà tuyết tan
Sức xuân tươi tốt toả lan
Mùi phân chuồng mát không gian thôn làng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)