Chưa có đánh giá nào
Nước: Israel
4 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

- Zelda Schneersohn Mishkovsky (3 bài)
- Haim Gouri (1 bài)
- Yehuda Amichai (11 bài)
- Dahlia Ravikovitch (4 bài)
- Mike Brant (1 bài)

Dịch giả nhiều bài nhất

- Vũ Tú Nam (3 bài)
- Nguyễn Xuân Sanh (1 bài)
Tạo ngày 17/05/2008 11:54 bởi hongha83
Bluwstein Sela Rachel (1890-1931) là nhà thơ nữ Israel sinh tại Vyatka, Liên Bang Nga, trở về đất Do Thái năm 1909, sau Thế chiến lần thứ nhất. Các tác phẩm thơ của Rachel hoà lẫn tính chất trữ tình đời sống nội tâm tác giả với lịch sử quê hương mình. Thơ bà được nhiều nhạc sĩ phổ nhạc và rất được nhân dân yêu thích.

Tác phẩm:
- Bên trong và bên ngoài nhà (thơ thiếu nhi, 1974)
- Trong mảnh vườn tôi (thơ, 1985)
- Anh sẽ nghe thấy tiếng em (thơ, 1986)
- Thơ Rachel (1997)