Đọc lại những dòng ghi xưa cũ
Mực hầu như đã nhạt nhoà
Và tờ giấy nát nhàu hoen ố
trong mùi vị của xa xưa

Ôi cái đụng chạm nhẹ nhàng
quyền lực tối cao
của ngón tay kỷ niệm!
Hiệu lệnh đã ban ra
Và cõi xa hiển hiện


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)