Trong cô đơn to lớn
Của con thú bị thương
Tôi nằm không cựa quậy. Tôi im
Số phận gặt sạch đồng nho tôi
Không còn lựa một chùm quả
Những trái tim, phục tùng, chấp nhận
Nếu là của tôi đây ngày cuối
Thì tôi sẽ lặng yên
Tôi sợ lời than vãn
Làm mờ sắc xanh trong
Bạn vĩnh cửu nơi lòng


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)