15.00
Nước: Israel
1 bài thơ

Tác giả cùng thời kỳ

Dịch giả nhiều bài nhất

Tạo ngày 18/05/2008 11:52 bởi hongha83
Zelda Schneersohn Mishkovsky (1916-1984) là nữ thi sĩ Israel, sinh tại Nga, trở về đất Do Thái năm 1925, đi dạy học trong các trường công giáo. Các tác phẩm thơ của bà mang đậm tính huyền bí của tôn giáo, giữ vai trò quan trọng trong thơ Israel đương đại.

Tác phẩm:
- Những cánh thư nhàn (thơ, 1967)
- Những bài thơ nhỏ (1979)
- Thơ Zelda (1985)