Hãy viết cho anh: Em mặc có ấm không?
Hãy viết cho anh: Nệm em nằm có ấm?
Hãy viết cho anh: Sắc đẹp em vẫn như ngày xưa chứ?
Hãy viết cho anh: Em thiếu gì? Có phải cánh tay anh?

Hãy viết cho anh: Họ có nể vì em?
Hãy viết cho anh: Họ làm gì? Em có đủ lòng dũng cảm?
Hãy viết cho anh: Em làm gì? Có phải là điều thiện?
Hãy viết cho anh: Em nghĩ gì? Có phải nghĩ về anh?

Dĩ nhiên anh chỉ toàn câu hỏi
Còn câu trả lời, chỉ biết lắng nghe thôi
Em mệt, anh không thể chịu thay em

Em đói, anh chẳng có gì cho em ăn cả
Anh thế đó, như vừa tù giã cuộc đời
Không còn đây như quên bẵng em rồi


Nguồn: Thơ trữ tình Bertolt Brecht, NXB Hội nhà văn, 2006
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)