32.33
Nước: Việt Nam (Hiện đại)
48 bài thơ
Tạo ngày 16/08/2007 18:41 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 26/06/2008 21:57 bởi Cammy
Bế Thành Long sinh ngày 16-10-1938 tại Cao Bằng. Hiện công tác tại Hội Văn nghệ tỉnh Cao Bằng, thị xã Cao Bằng.

Tác phẩm:
- Cỏ may (NXB Văn hoá dân tộc, 1996)
- Ở nguồn (NXB Hội Nhà văn, 2005)

 

Cỏ may