Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Lục bát
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 18/05/2009 11:19

Mong em nắng vợi chiều buông
Sao em không đến cho buồn chiều nay
Giá như em ở lại đây
Chiều buông thì nắng vẫn đầy chứa chan
Mong em, nắng tắt chiều tan
Sao em không đến cho tàn chiều đi...