Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 23/05/2009 13:15

Cụng cựa tre giằng răng rắc
Vặn mình phơi hết lá đỏ au
Xin trả cho trời tất cả
Trả trời bao nắng nó đã vay

Theo tiếng ve ran xang xác
Cùng kiệt cho ta hết nợ nần
Trơ gióng đốt gai cành xương móc
Ngậm thêm thời xanh lá chưa đâm.