Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 18/05/2009 11:07

Một trời bao la
Chân trời bao la
Bay bay về nhà
Nhà ta trăng trắng
Như một con thuyền
Con thuyền trăng trắng
Trăng trắng
Tan ra.