Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyễn Dũng vào 18/05/2009 11:23

Tiếng ve đội nắng
Cây xa xanh sẫm lại
Ngọn phi lao phất giữa trong veo

Cửa sổ chứa khung trời
Trắng muốt bông hoa Huệ
Bên trang phác thảo
Ban chiều thơm.