Mầm non xanh
    Nói cùng tuổi trẻ:
          "Hãy lớn lên!"

Hoa trắng nhạt
    Nói cùng tuổi trẻ:
           "Hãy hiến dâng!"

Quả thắm hồng
    Nói cùng tuổi trẻ:
            "Hãy hi sinh!"


Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài, số 5 năm 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)