Hoa thành đạt
     Người đời chỉ hâm mộ vẻ kiều diễm hiện thời của nó
     Thế mà còn mầm cây ban đầu
               Thấm đẫm suối lệ phấn đấu
               Tưới nhuần mưa máu hi sinh


Nguồn: Tạp chí Văn học nước ngoài, số 5 năm 1997
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)