Có chiếc bánh thanh nhã
Tên gọi bánh phu thê
Là một thức bánh quê
Nhưng đậm đà, gắn bó.

Tích rằng từ xưa đó
Có một vì quân vương
Đi chinh chiến sa trường
Vợ hiền năm tháng đợi.

Nỗi nhớ thương vời vợi
Làm bánh gởi cho chồng
Bánh thơm dẻo, ngọt lòng
Tim quân vương ấm lại.

Trong lòng cứ nhớ mãi
Mùi vị bánh quê hương
Nhớ người vợ tào khương
Đặt phu thê tên bánh.

Sắc trong vàng óng ánh
Lấy từ quả dành dành
Bột mịn dẻo tinh anh
Nếp cái hoa vàng đó.

Khi cưới xin, dạm ngõ
Bánh phu thê sẵn dành
Làng Đình Bảng quê anh
Bánh thơm ngon nhứt hạng.