Từng miếng bánh mỏng nâu nâu,
Dẻo dai bột nếp, óng màu mật quê.
Ngát thơm hương quế theo về,
Gừng cay ấm vị, tỉ tê hạt vừng.

Lạc rang bùi béo quá chừng,
Tách trà nóng hổi thơm lừng hương quê.
Nghệ An một sớm tôi về,
Bánh ong chở một miền quê vào lòng.