Hải Dương thành phố xa xôi,
Làm nên thức bánh lên ngôi Rồng Vàng.
Thoảng hương hoa bưởi nhẹ nhàng,
Bùi thơm bột đậu mềm tan ngọt ngào.

Tách trà vui thú tiêu dao,
Hương thanh, vị ngọt thấm vào tận tâm.
Trải bao năm tháng thăng trầm,
Sắc, hương, vị vẫn lặng thầm vấn vương.